poniedziałek, 03.10.2022

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 03.10.2022

Strona główna » Aktualności » Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, parterowych z poddaszami użytkowymi, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce o numerze geod. 71/7 (część nieleśna), położonej w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz z linią światłowodową do przyłączenia farmy fotowoltaicznej, w obszarze działek o numerach geod. 197/34, 284/2, 197/38, 285, 357, 202/53, 202/55, 202/57, 202/59, 287, 202/63, 56/15, 56/30, 56/46, 56/47, 328/1, położonych w obrębie geod. Fasty, działek o numerach geod. 966, 961/2, 961/1, 903, 846, 870, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, oraz działek o numerach geod. 244/1, 169, 162, 150, 149, 171/4, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewie Kościelnym, gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 1905, 508/4, 508/5, 281, 507/3, 505/1, 504/1, 503/1, 499/1, 498/4, 495/1, 494/1, 493/1, 492/1, 491/1, 489/1, 488/1, 487/1, 484/4, 533/1, 464/1, 463/1, 461/1, 460/1, 459/1, 458/3, 457/3, 456/3, 455/1, 453/4, 452/3, 451/3, 450/1, 449/1, 447/1, 445/3, 444/3, 443/3, 442/1, 441/1, 440/1, 439/3, 438/1, 437/1, 436/1, 435/1, 433/1, 432/1, 431/1, 430/3, 430/5, 429/3, 428/3, 427/4, 426/4, 425/4, 424/4, 282/1, 286/1, 285/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/3, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 301/1, 303/1, 257/1, 304/1, 306/1, 308/3, 309/1, 310/3, 311/3, 312/1, 313/1, 314/8, 315/10, 1774/18, 1774/16, 1774/14, 321/3, 322/1, 323/3, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 250/3, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 281, 326/1, 327/1, 328/1, 329/5, 329/7, 330/1, 331/1, 332/1, 234/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/9, 337/7, 230/5, 230/3, 229/6, 229/2, 229/7, 2/2, 84/9, 84/8, 83/1, 83/2, 2/1, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 1905, 508/4, 508/5, 281, 507/3, 505/1, 504/1, 503/1, 499/1, 498/4, 495/1, 494/1, 493/1, 492/1, 491/1, 489/1, 488/1, 487/1, 484/4, 533/1, 464/1, 463/1, 461/1, 460/1, 459/1, 458/3, 457/3, 456/3, 455/1, 453/4, 452/3, 451/3, 450/1, 449/1, 447/1, 445/3, 444/3, 443/3, 442/1, 441/1, 440/1, 439/3, 438/1, 437/1, 436/1, 435/1, 433/1, 432/1, 431/1, 430/3, 430/5, 429/3, 428/3, 427/4, 426/4, 425/4, 424/4, 282/1, 286/1, 285/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/3, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 301/1, 303/1, 257/1, 304/1, 306/1, 308/3, 309/1, 310/3, 311/3, 312/1, 230/3, 313/1, 314/8, 315/10, 1774/18, 1774/16, 1774/14, 321/3, 322/1, 323/3, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 250/3, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże

Obwieszczenie

Obwieszczenie

dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 281, 326/1, 327/1, 328/1, 329/5, 329/7, 330/1, 331/1, 332/1, 234/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/9, 337/7, 230/5, 230/3, 229/6, 229/2, 229/7, 2/2, 84/9, 84/8, 83/1, 83/2, 2/1, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże

Skip to content