niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Dla mieszkańca » Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Grafika przedstawia herb Powiatu Białostockiego. Herb składa się z dwóch głównych kolorów, czerwonego i żółtego. Na kolorze czerwonym widnieje biały orzeł w koronie, na żółtym łoś.

Kto może skorzystać?

Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 

Co obejmuje ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Gdzie można uzyskać pomoc?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat Białostocki:

Białystok – ul. Słonimska 15/1, lok. 42

Poniedziałek – Środa: 800 – 1200

Czwartek – Piątek: 1230 – 1630

Czarna Białostocka – ul. Torowa 14a (Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej)

Środa: 900 – 1300

Piątek: 900 – 1300

Łapy – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 (Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach)

Poniedziałek: 1100 – 1500

Wtorek – Piątek: 900 – 1300

Tykocin – ul. 11 Listopada 8 (Urząd Miejski w Tykocinie)

Wtorek: 900 – 1300

Wasilków – ul. Supraślska 21 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie)

Poniedziałek: 800 – 1200

Czwartek: 800 – 1200

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

Dobrzyniewo Duże – ul. Białostocka 25 (Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym)

Poniedziałek:  900 – 1300

Michałowo – ul. Leśna 1 (Wodociągi Michałowo)

Środa: 800 – 1200

Supraśl – ul. Piłsudskiego 17 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu)

Wtorek: 1100 – 1500

Czwartek: 1000 – 1400

Zabłudów – ul. Mickiewicza 5

Piątek: 800 – 1200

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Choroszcz – ul. Sienkiewicza 42

Poniedziałek – Środa: 800 – 1200

Czwartek – Piątek: 1230 – 1630

Białystok – ul. Słonimska 15/1

Poniedziałek – Środa: 1230 – 1630

Czwartek – Piątek: 800 – 1200

 

Zapisy telefoniczne w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Białymstoku od poniedziałku do piątku pod nr tel. 533 330 857 w godzinach:

poniedziałek 800 – 1600 wtorek – piątek 730 – 1530

e-mailowo: m.szerenos@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, m.wiszniewska@st.bialystok.wrotapodlasia.pl,

lub poprzez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających [PDF, 191KB]

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji [PDF, 371KB]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa – kliknij, żeby pobrać [PDF, 640KB]

Nieodpłatna pomoc prawna – strona Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Data publikacji: 7 sty, 2021, 14:23

Ostatnia aktualizacja: 6 mar, 2023, 10:53

Skip to content