niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XLVIII/420 /22 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Wybory do Rady przeprowadzone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 348/23 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów Gminy Dobrzyniewo Duże na kadencję 2023-2028. Nabór kandydatów przeprowadzono w dniach 31.03.2023 r.- 28.04.2023 r., spośród mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże spełniających warunki naboru działających aktywnie na rzecz i w środowisku osób starszych.

W skład Rady weszły następujące osoby: Stanisław Adamski, Bernarda Cylwik, Irena Maria Dudzińska, Tadeusz Dudziński, Jan Gałecki, Andrzej Markowski i Henryka Storonowicz.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 22 maja 2023 r., podczas którego wybrano Przewodniczącą Rady – Panią Bernardę Cywlik oraz zastępcę – Pana Stanisława Adamskiego, drugie posiedzenie odbyło się 03.07.2023, a trzecie 25.01.2024 r.

Uroczyste wręczenie aktów powołania, odbyło się podczas Sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2023 r..

Gminna Rada Seniorów ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla organów Gminy  Dobrzyniewo Duże w sprawach dotyczących osób starszych, w szczególności w zakresie zadań na rzecz zapobiegania i przełamywania marginalizacji osób starszych, integracji i wspierania aktywności osób starszych, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia osób starszych, zapewnienia seniorom dostępu do edukacji, rekreacji i kultury, podnoszenia uczucia bezpieczeństwa osób starszych, przełamania stereotypów na temat osób starszych.

Ponadto:

  1. opiniuje, na wniosek Wójta Gminy, projekty aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy, dotyczących osób starszych;
  2. współpracuje z władzami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych;
  3. współpracuje z organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz osób starszych;
  4. propaguje wśród osób starszych oferty kulturalne, rekreacyjne, sportowe i edukacyjne;
  5. monitoruje potrzeby osób starszych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże;
  6. upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach na rzecz osób starszych.

Data publikacji: 30 sty, 2024, 15:52

Ostatnia aktualizacja: 12 cze, 2024, 09:44

Skip to content