piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Urząd » E-urząd

E-urząd

Wygodny sposób na urzędowe sprawy

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! Pomoże Ci w tym platforma ePuap. Na stronie epuap.gov.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jak znaleźć skrytkę Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże?

KROK 1 – zaloguj się w EPUAP (profilem zaufanym bądź elektronicznie przy pomocy np. banku)

KROK 2 – przejdź do Strefy Urzędnika

KROK 3 – wybierz rodzaj sprawy lub pisma jaki chcesz załatwić

KROK 4 – po wybraniu sprawy kliknij – Załatw sprawę

KROK 5 – postępuj zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie ePuap (rodzaj pisma, tytuł pisma, treść, dodaj załącznik bądź załączniki – podpisane cyfrowo podpisem zaufanym (więcej informacji) bądź certyfikatem kwalifikowanym)

KROK 6 – wciśnij dalej i przekaż wiadomość do wysyłki

Co zrobić jeśli na ePuap jest opis usługi, a nie ma formularza elektronicznego?

Jakkolwiek nie wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, to w przypadku wielu z nich wniosek można złożyć dołączając odpowiedni dokument do pisma ogólnego.

Jaki jest warunek załatwiania spraw przez Internet?

Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany można wyrobić bezpłatnie zakładając konto na stronie Profilu zaufanego w zakładce Zarejestruj się i potwierdzając je poprzez bank lub w jednym z wyznaczonych urzędów. Szczegółowe informacje – jak założyć profil zaufany znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl w zakładce Załóż profil zaufany.

Posiadając Profil Zaufany lub podpis elektroniczny możesz korzystać z szeregu elektronicznych usług, również tych, znajdujących się na stronach innych instytucji.

Jakie inne sprawy można załatwić przez Internet?

Posiadając tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz załatwić przez Internet coraz więcej spraw, np. złożyć wniosek o kartę ubezpieczenia EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), sprawdzić swoje punkty karne.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl w zakładce Usługi-on-line.

Uwaga

Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Art. 20b, pkt. 2.

Punkty potwierdzania Profilu Zaufanego w Białymstoku

*Na podstawie danych ze strony Profil Zaufany https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Data publikacji: 19 sty, 2021, 09:23

Ostatnia aktualizacja: 4 lut, 2022, 10:24

Skip to content