poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Sieć kablowa niskiego napięcia Krynice
Podpis + logo gminy

Sieć kablowa niskiego napięcia Krynice

18 wrz, 2023, 14:04 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 18 września 2023 r.

IPG.6733.22.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – t. j.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia, w obrębie działek o numerach geod. 11/4, 208 położonych w miejscowości Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 23-140 Lublin.

Skip to content