poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Zalesiu
Podpis + logo gminy

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Zalesiu

16 sie, 2023, 10:14 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 16 sierpnia 2023 r.

IPG.6733.21.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 – t. j.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Zalesie, na obszarze działki o numerze geod. 52/17, położonej w miejscowości Zalesie, obręb geod. Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content