wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Gmina » Inwestycje

Inwestycje

INWESTYCJE DROGOWE

ZREALIZOWANE W LATACH 2007-2017

2007′

1. chodnik jednostronny w m. Pogorzałki – 680mb. o wartości 0,05 mln zł,
2. chodnik w m. Fasty – 700mb. o wartości 0,12 mln zł,
3. chodnik jednostronny w m. Pogorzałki – 680mb. o wartości 0,05 mln zł,

2008′

4. chodnik jednostronny w Dobrzyniewie Dużym – 1200mb. o wartości 0,23 mln zł,
5. droga asfaltowa w m. Pogorzałki – 720mb. o wartości 0,24 mln zł,
6. droga asfaltowa w m. Gniła – 1750mb. o wartości 0,38 mln zł,
7. pomoc rzeczowa i dofinansowanie przy budowie powiatowej drogi asfaltowej w m. Leńce – 1200mb. o łącznej wartości 0,33 mln zł,
8. dofinansowanie przebudowy drogi asfaltowej w m. Borsukówka – 930mb. o wartości 0,13 mln zł,

2009′

9. droga asfaltowa Pogorzałki – Kozińce (I etap) – 2640mb. o wartości 1,50 mln zł,
10. droga asfaltowa w m. Chraboły – 950mb. o wartości 0,35 mln zł,
11. droga asfaltowa Fasty – kol. Porosły wraz z chodnikiem i kan. deszcz. – 2060mb. o wartości 1,43 mln zł,

2010′

12. ul. Rolna w m. Fasty wraz z kanalizacją deszczową (I etap) – 800mb. o wartości 1,72 mln zł,
13. ciąg pieszo-jezdny w m. Pogorzałki – 270mb. o wartości 0,10 mln zł,
14. droga asfaltowa Pogorzałki – Kozińce (II etap) wraz z chodnikami i kan. deszczową – 1740mb. o wartości 2,30 mln zł,
15. pomoc rzeczowa przy budowie powiatowej drogi asfaltowej w m. Kulikówka (I etap) – 710mb. o wartości 0,20 mln zł oraz droga asfaltowa w m. Kulikówka – 270mb. o wartości 0,13 mln zł,
16. pomoc rzeczowa przy budowie powiatowej drogi asfaltowej w m. Kopisk wraz z kanalizacją deszczową (I etap) – 400mb. o wartości 0,26 mln zł,

2011′

17. dofinansowanie dokończenia powiatowej drogi asfaltowej w m. Kopisk (II etap) – 1100mb. o wartości 0,45 mln zł,
18. rozbudowa ul. Klubowej i odcinków ul. Sadowej w m. Dobrzyniewo Duże wraz z kanalizacją deszczową (I etap) – łącznie 870mb. o wartości 1,72 mln zł,
19. budowa zatoki autobusowej w Nowym Aleksandrowie o wartości 0,06 mln zł.

2012′

20. dofinansowanie przebudowy dr. powiatowej w m. Obrubniki – 590mb. o wartości 0,597 mln zł,
21. przebudowa chodnika w m. Krynice – 440mb. o wartości 0,072 mln zł,
22. budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Rolnej w m. Fasty – 800mb. o wartości 0,17 mln zł,
23. przebudowa drogi gminnej Letniki – Bohdan – 2km o wartości 1,26 mln zł,
24. dofinansowanie przebudowy dr. powiatowej w m. Nowe Aleksandrowo – 300mb. o wartości 0,422 mln zł.

2013′

25. budowa utwardzonego placu w m. Chraboły o wartości 0,024 mln zł,
26. dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Białostockiej w m. Dobrzyniewo Duże – 800mb. o wartości 2,13 mln zł.

2014′

27. budowa drogi na cmentarz i utwardzenia części nawierzchni w m. Dobrzyniewo Kościelne – 180mb. o wartości 0,185 mln zł,
28. dofinansowanie budowy chodnika w dr. powiatowej w m. Kulikówka – 618mb. o wartości 0,070 mln zł,
29. dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1392B i 1393B (ul. Królewska) w m. Dobrzyniewo Fabryczne – 1132mb. o wartości 1,903 mln zł.

2015′

30. przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105460B w m. Ogrodniki – 380mb. o wartości 0,281 mln zł,
31. wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Pogorzałki – 368mb. o wartości 0,134 mln zł,
32. dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1392B i 1393B (ul. Królewska) w m. Dobrzyniewo Fabryczne – 1132mb. o wartości 0,236 mln zł,
33. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ponikła – 251mb. o wartości 0,100 mln zł.

2016′

34. przebudowa drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Krynice – 485mb. o wartości 0,119 mln zł,
35. dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1392B w m. Obrubniki – 0,3 km o wartości 0,330 mln zł,
36. dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B na odcinku Nowe Aleksandrowo – Letniki wraz z przebudową 3 przepustów – 2,1 km o wartości 1,290 mln zł,
37. rozbudowa drogi gminnej Nr 105476B ul. Polonijnej w Fastach wraz z budową kanalizacji deszczowej – 645mb. o wartości 1,023 mln zł.

2017′

38. dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B na odcinki Letniki – Ponikła – 2,9 km o wartości 1,472 mln zł,
39. dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1385B w m. Gniła – 936mb. o wartości 0,498 mln zł,
40. wzmocnienie nawierzchni ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym oraz odcinka drogi gminnej w m. Zalesie poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – 1,24 km o wartości 0,330 mln zł,
41. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowe Aleksandrowo – 296mb. o wartości 0,088 mln zł.

Data publikacji: 21 gru, 2020, 14:56

Ostatnia aktualizacja: 21 gru, 2020, 15:33

Skip to content