niedziela, 01.10.2023

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 01.10.2023

Strona główna » Dla mieszkańca » Wnioski i formularze do pobrania

Wnioski i formularze do pobrania

Wychodząc na przeciw mieszkańcom, zapraszamy do pobierania wniosków dotyczących poszczególnych spraw, co pozwoli spokojnie wypełnić formularze i zapoznać się z panującymi wymaganiami

Ogólne:

Referat finansowy:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne):

Deklaracje na podatek od środków transportowych:

1. Obowiązujące do grudnia 2018 r. :

2. Obowiązujące od 2019 r. :

Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (osoby prawne itp.):

1. Obowiązujące do 2015 r. :

2. Obowiązujące do lipca 2019 r. :

3. Obowiązujące od lipca 2019 r. :

Podatek akcyzowy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Referat gospodarki komunalnej:

Referat spraw obywatelskich i USC:

Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami:

Data publikacji: 11 sty, 2021, 14:11

Ostatnia aktualizacja: 21 kw., 2023, 08:57

Skip to content