Dziś jest:poniedziałek 25 stycznia 2021 roku. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
27.03.2019
dot. budowy linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV, linii energetycznej kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, słupa energetycznego SN w obrębie działek o numerach geod. 15/1, 79/4, 334/3, 334/5, 334/6, 334/2, 259, 261, 16/4, 16/7, 16/6, 16/1, 15/2 w obrębie geodezyjnym Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże ...
27.03.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 368/3, 367 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ulicy Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
25.03.2019
Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioek+ ...
25.03.2019
Obowiązki hodowców trzody ...
22.03.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN 15/0,4 kV oraz słupami energetycznymi SN 15 kV i słupami energetycznymi nN 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych: 92/2, 95/1, 258, 260/2, 216/2, 166, 236/1, 297, 341, 302, 381, 294, 380, 378/2, 379, 329, 208, 265, 569, 426, 562/3, 474, 428, 508/2, 509/2, 495, 528, 510, 108, 435, 597 w...
22.03.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 669, 716/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ulicy Łąkowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.03.2019
Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Asertywności, które odbędą się  6 kwietnia 2019 r. (sobota) O godz. 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Kozińcach ...
21.03.2019
Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” - Wojciech  Cybulski - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ...
20.03.2019
Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Dobrzyniewo Duże w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach NFZ. ...
19.03.2019
zawieszenie postępowania dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN - 15/0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/1, 916/1, 677/2, 677/1, 761, 736, 724, 735, 718, 679/3, 679/2, 679/1, 719, 720, 717, 716, 715, 714, 589, 588, 572, 574/2, 574/1, 573, 570/4, 570/3, 570...
15.03.2019
Wójt  Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrubnikach 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże ...
15.03.2019
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działki o nr geod. 86 położonej w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
12.03.2019
dot. wydania decyzji lokalizacyjnej ustalającej budowę odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie działki o numerze geod. 143/9, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.03.2019
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że: ...
11.03.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/10, 719/12, 719/18, 723/13, 768/2, 1901/4, 1901/9, 1901/16, 1901/23, 1905 położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Spacerowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.03.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kVw obrębie działki o numerze geodezyjnym 254 położonej w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ul. Polnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.03.2019
Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymioenione stanowisko pracy została wybrana: ...
07.03.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260/ zarządza się co następuje: ...