Dobrzyniewo Duże, dnia 8 listopada 2022 r. IPG.6733.26.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 53 ust. 1...