Dziś jest:czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Aktualności
OBWIESZCZENIE 15.10.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 15 października 2018 r.

 

IPG.6733.40.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działki numer geod. 435/8  w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Lipowej), gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku osoby fizycznej.

« inne aktualności