Dziś jest:poniedziałek 23 września 2019 roku. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
AKTUALNOŚCI
23
wrz
2019
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
dot. rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o numerze geod. 42 obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Kościelnej). ...
Czytaj więcej..
23
wrz
2019
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
20
wrz
2019
Fotowoltaika dla przedsiębiorców
Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85%  dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie. Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie R...
Czytaj więcej..
20
wrz
2019
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
dot. budowy i przebudowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 176/2, 177/2, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, 187, 182/3 w miejscowoś...
Czytaj więcej..
19
wrz
2019
AKTUALIZACJA: Konsultacje społeczne - Budowa Kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że w czerwcu 2019 r. została zawarta Umowa na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Budowa Północnej O...
Czytaj więcej..
18
wrz
2019
Obwieszczenie dot. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg
dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. ...
Czytaj więcej..
11
wrz
2019
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz słupem energetycznym SN 15kV w obrębie działek o numerach geod. 243, 221, 56/17, 55/11, 238, 85/11, 114 obr...
Czytaj więcej..
Wszystkie aktualności
Szybki kontakt
Sekretariat/ centarala:   85 742 81 55
Fax:       85 719 71 47
Skarbnik Gminy:  85 719 71 19
Urząd Stanu Cywilnego:  85 719 71 55
Księgowość budżetowa: 85 719 75 34
Inwestycje, drogi: 85 742 81 55 w.20
Fundusze zewnętrzne: 85 742 81 55 w.14
Planowanie przestrzenne:  85 719 79 00
Wymiar podatków i opłat:  85 719 72 22
Księgowość podatkowa:  85 7197 656
Gospodarka Komunalna:  85 7197 810

 

Ankieta
Czy będziesz segregował odpady komunalne ?
Ajax Loader
wku