Dziś jest:czwartek 06 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
AKTUALNOŚCI
03
sie
2020
Obwieszczenie Wójta Gminy o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29.07.2020 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża...
Czytaj więcej..
03
sie
2020
Wyniki otwartego konkursu ofert
Zgodnie z art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wyniku: ...
Czytaj więcej..
31
lip
2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15kV i nN – 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geo...
Czytaj więcej..
31
lip
2020
Ogłoszenie o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do planu miejscowego - Fasty, ul. Le
Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu na składanie wniosków do planu miejscowego - Fasty, ul. Leśna. Termin na składanie do 30 września 2020 r. ...
Czytaj więcej..
28
lip
2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na części działki numer geodezyjny 48/2, w miejscowości Kopisk, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
27
lip
2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 222/5, 228, 222/1, 221/4, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
24
lip
2020
Zawiadomienie o zgłaszaniu osób do składu komisji konkursowej
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w 2020 r. Wój...
Czytaj więcej..
Wszystkie aktualności
Szybki kontakt
Sekretariat/ centarala:   85 742 81 55
Fax:       85 719 71 47
Skarbnik Gminy:  85 719 71 19
Urząd Stanu Cywilnego:  85 719 71 55
Księgowość budżetowa: 85 719 75 34
Inwestycje, drogi: 85 742 81 55 w.20
Fundusze zewnętrzne: 85 742 81 55 w.14
Planowanie przestrzenne:  85 719 79 00
Wymiar podatków i opłat:  85 719 72 22
Księgowość podatkowa:  85 7197 656
Gospodarka Komunalna:  85 7197 810
Gospodarka odpadami: 85 742 81 55 w.28

 

Ankieta
Czy będziesz segregował odpady komunalne ?
Ajax Loader
wku