Dziś jest:czwartek 12 grudnia 2019 roku. Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Aktualności
OBWIESZCZENIE 22.08.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.34.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego   i niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV oraz kontenerową stacją transformatorową SN/nn w obrębie działek o numerach geod. 167/2, 167/4, 169, 170/5, 170/6, 170/7,  w miejscowości Obrubniki oraz w obrębie działek o numerach geod. 75, 76/1, 83/1, 86, 90, 145/3  w miejscowości Ponikła,  gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności