Dziś jest:piątek 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Aktualności
OBWIESZCZENIE 05.01.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.1.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej niskiego napięcia  w obrębie działek o numerach geod. 281, 307/3, 314, 171/8, 171/10, 171/11, 171/13, 171/14 w miejscowości Fasty (rejon ulic: Dzikowskiej i Szosy Knyszyńskiej). Sprawa prowadzona jest z wniosku Gminy Dobrzyniewo Duże.

« inne aktualności