Dziś jest:czwartek 21 czerwca 2018 roku. Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
Aktualności
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRZYNIEWIE DUŻYM ORAZ NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 17.05.2017
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRZYNIEWIE DUŻYM ORAZ NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

      

                 Szkoła Podstawowa

               w Dobrzyniewie Dużym

        ul. Szkolna 14, tel. 85 719-71-53

 

ZAPRASZAMY

do rozpoczęcia nauki w klasie V sportowej w roku szkolnym 2017/2018

HISTORIA SZKOŁY:

-  Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym rozpoczęła swoją działalność w 1907 roku.

BAZA SZKOŁY:

- dwa boiska sportowe wielofunkcyjne

- hala sportowa

- sala gimnastyczna z lustrami

- sala judo

- duże tereny zielone

ZALETY SZKOŁY:

- bardzo dobre wyniki w nauce

- bardzo dobre wyniki w sporcie

- jednozmianowy system lekcyjny

- trenerzy z wysokimi kwalifikacjami

- różnorodne zajęcia pozalekcyjne

- wypoczynek zorganizowany w okresie ferii

- wakacyjne obozy sportowe

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE :

- zajęcia sportowe (lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy, szachy, judo)

- zajęcia artystyczne (chór, koło teatralne)

- koła przedmiotowe

USŁUGI SZKOŁY :                                   

- obiady                                                  

- sklepik

- świetlica szkolna 

I. Zasady zapisu do klasy sportowej:

1. Kandydatem do oddziału sportowego może być:

-       uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę czwartą w Szkole Podstawowej

-       wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wynikami testu sprawnościowego,

-       wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza medycyny sportowej,

-       nie sprawia problemów wychowawczych,

-       złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.

2. Przy rekrutacji do klasy sportowej nie obowiązuje rejonizacja.

W  przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje rodziców(prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do klasy.

II. Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego:

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną KomisjęRekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

a)       przewodniczący Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej – wicedyrektor szkoły,

b)       3 nauczycieli wychowania fizycznego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna:

▪      podaje do wiadomości kandydatom i ich rodzicom informacje o warunkach rekrutacji,

     ▪           uzgadnia terminy przeprowadzenia testów sprawnościowych oraz przedłożenia niezbędnej dokumentacji i informacje umieszcza na stronie internetowej szkoły,

▪      przeprowadza test sprawności fizycznej ,

▪       sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego,

▪      ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego.

4. Wymagana dokumentacja dziecka:

a)   wniosek o przyjęcie do klasy sportowej podpisany przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów

      b)       zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie       o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej,

      c)     świadectwo ukończenia klasy programowo niższej szkoły podstawowej (kandydaci spoza rejonu szkoły),

d)    pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w testach sprawności (próbnym i właściwym).

III. Terminy rekrutacji:

1.       Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do 31 maja bieżącego roku szkolnego.

2.   Przeprowadzenie testów sprawnościowych – 1 czerwca (czwartek) test próbny godzina 17, 7 czerwca (środa) test właściwy godzina 17.

3.    Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej –  do 1 września 2017 roku.

4.  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 30 czerwca 2017roku.

        5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcie terminów rekrutacji
      dla pojedynczychuczniów.

 

Drodzy Rodzice

                Uprzejmie informujemy, iż dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17 w sali nr 35, przy hali sportowej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia w roku szkolnym 2017/2018 klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym adresowanej do Państwa dzieci (obecna klasa czwarta).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Dyrektor i nauczyciele wychowania fizycznego

 

« inne aktualności