Dziś jest:czwartek 06 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Aktualności
Zarządzenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert 24.07.2020
Zarządzenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE NR 120/20

 

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 

24 lipca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w 2020 r.”

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 6 ust. 1 i 2 Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 będącego załącznikiem do uchwały Nr XV/116/19 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zarządza się, co następuje:

 

1. Ogłasza się „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

2. Ogłoszenie o konkursie otwartym ofert podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, publikacji na stronie internetowej urzędu www.dobrzyniewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Wójta Gminy

 

mgr inż. Krzysztof Bagiński

 

Sekretarz Gminy

 

Ogłoszenie o „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w 2020 r.” - pobierz

 

Wzór oferty - pobierz

« inne aktualności