Dziś jest:środa 03 czerwca 2020 roku. Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 20.12.2019
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 20 grudnia 2019 r.

 

IPG.6733.55.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 688 w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Lipina), obręb geodezyjny Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.

 

 

a/a - 1


 

« inne aktualności