Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
11 - 15.06.2019 - Zmiana godzin pracy Urzędu 11.06.2019
11 - 15.06.2019 - Zmiana godzin pracy Urzędu

ZARZĄDZENIE NR Or.120.32.2019

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz 994 z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917
z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże w okresie od dnia 11 czerwca 2019 do dnia 15 czerwca 2019r.

 

§2. Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym w dniach od dnia 11 czerwca 2019 do dnia 15 czerwca 2019r. będzie czynny w następujących godzinach:

a) 11 czerwca 2019 r.   od 7:30 do 14:30

b) 12-15 czerwca 2019 od godz. 7.00 do godz. 14.00

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

« inne aktualności