Dziś jest:poniedziałek 25 marca 2019 roku. Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
01.02.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej, w obrębie działki o nr geod. 143/9 położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – 15/0,4 kV w obrębie działki o nr geod. 114 położonej w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – 15/0,4 kV w miejscowości Zalesie, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn - 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku przez firmę PKGO Czyste Środowisko Sp. z o. o. (tel. 85 749 15 74) ...
01.02.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przypomina o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika znajdującego się bezpośrednio przy posesji. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) ...
29.01.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na robudowie sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 139. 152/5, 152/6, 152/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże. ...
21.01.2019
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o powstałym pod adresem - www.biznes.gov.pl - serwisie informacyjno-usługowym dla firm ...
18.01.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy (budynek mieszkalny jednorodzinny) w miejscowości Jaworówka ...
17.01.2019
Harmonogram prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym na 2019r. ...
16.01.2019
W dniach od 25 stycznia do 13 lutego 2019r. w Gminie Dobrzyniewo Duże zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich ...
16.01.2019
Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 3.01.2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.01.2019
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ...
15.01.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z pracownikami Urzędu Gminy składa wyrazy najszczerszego współczucia i żalu po tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. ...
14.01.2019
Mając na uwadze troskę o mieszkańców województwa podlaskiego Prezes UKE prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną na temat ...
11.01.2019
Koło Łowieckie "TROP" informuje, iż dnia 26.01.2019r. odbędzie się skoordynowane polowanie zbiorowe wielkoobszarowe kół łowieckich "TROP", "JARZĄBEK". ...
11.01.2019
Towarzystwo Amicus chciałoby poinformować o rozpoczęciu naboru do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „KIERUNEK: Przedsiębiorczość”. ...
11.01.2019
Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zasad zgłazania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. ...
11.01.2019
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT ...
10.01.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy w miejscowości Jaworówka ...
« [1] [2] [3] [4] »