środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Gmina » Strategia rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże » Zgłoś uwagi do Strategii Rozwoju Gminy

Zgłoś uwagi do Strategii Rozwoju Gminy

Szanowni Państwo!

Po kilku miesiącach prac powstał projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Został on opracowany przy współpracy z mieszkańcami, władzami gminy, w tym z radnymi, sołtysami oraz partnerami gospodarczymi, instytucjonalnymi, społecznymi i środowiskowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, bądź z nią związanymi. Jest on wynikiem szczegółowych analiz, badań, warsztatów strategicznych i dyskusji dotyczących kierunków rozwoju naszej Gminy.

Strategia składa się z czterech głównych części: wprowadzenia charakteryzującego cały proces i metody jej budowy, diagnozy i analizy strategicznej podstawowych uwarunkowań rozwojowych gminy, rdzenia zwierającego przede wszystkim cele, priorytety i zadania strategiczne oraz opisu procedur wdrażania, monitoringu i ewaluacji. Nie jest to jeszcze jej finalna wersja, ale projekt, do którego można zgłaszać uwagi. Jak można to zrobić? W Sekretariacie Urzędu Gminy oraz na naszej stronie internetowej www.dobrzyniewo.pl został udostępniony projekt Strategii oraz formularz, za pomocą którego możliwe jest zgłaszanie uwag. Po wypełnieniu formularza należy go pozostawić w Sekretariacie Urzędu Gminy, lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, lub skorzystać z poczty elektronicznej wysyłając go adres kancelaria@dobrzyniewo.pl Na kopercie lub w tytule korespondencji należy wpisać: „Uwagi – projekt Strategii”.

Ważna informacja: na uwagi czekamy do 26 listopada 2019 – liczy się data wpływu formularza do Urzędu Gminy.

Kolejnym i już ostatnim etapem prac nad naszą Strategią będzie jego uchwalenie przez Radę Gminy Dobrzyniewo Duże.

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030 ver. 2.0 – pobierz TUTAJ

Formularz uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020 – 2030” – formularz

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
Wojciech Cybulski

Obraz przedstawia herb Gminy Dobrzyniewo Duże

06.11.2019

Data publikacji: 18 gru, 2020, 08:49

Ostatnia aktualizacja: 18 gru, 2020, 08:54

Skip to content