środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Społeczne » Projekt „W poszukiwaniu inspiracji”
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Projekt „W poszukiwaniu inspiracji”

12 sie, 2022, 14:24 | Społeczne

Loga Unii Europejskiej, Województwa Podalskiego, Gminy Dobrzyniewo Duże, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod spodem napis

Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie „W poszukiwaniu inspiracji”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, wzrost wiedzy i zaangażowania  uczestników wyjazdu studyjnego oraz warsztatów poprzez poznanie dobrych praktyk, które zaktywizują i pokażą możliwości różnych form rozwoju lokalnego, aktywności i współpracy na terenach wiejskich, zachęcą do podejmowania inicjatyw wpływających na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu, zainspirują do realizacji nowych inwestycji, nawiązywania współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich. Wzrost wiedzy i zaprezentowane możliwości podjęcia współpracy oraz nawiązane w trakcie realizacji projektu kontakty umożliwią i zmotywują mieszkańców oraz podmioty działającym na terenie gminy Dobrzyniewo Duże do tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.

Udział uczestników w wyjeździe studyjnym i warsztatach przyczyni się do podniesienia wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego oraz warsztatów, co w przyszłości przełoży się na podjęcie różnych formy aktywności mających na celu wsparcie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Zdobyta wiedza przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wskazanie możliwości pozyskiwania dodatkowego źródła dochodu, inspirację dobrymi przykładami operacji realizowanych przez gminy i mieszkańców obszarów wiejskich woj. podlaskiego.

W projekcie przewidziano dwie formy realizacji operacji: wyjazd studyjny oraz warsztaty. Obowiązuje oddzielna rekrutacja na każdą formę.

Wyjazd studyjny:

Wyjazd ma na celu poznanie i zgromadzenie dobrych praktyk w zakresie wspierania włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich m.in. poprzez poznanie projektów dofinansowanych z EFRROW 2014-2020, przedstawiających różne formy aktywności oraz inwestycji na terenach wiejskich.

1. Termin wyjazdu: 22-24 sierpnia 2022r.

2. Organizator wyjazdu – Gmina Dobrzyniewo Duże – zapewnia bezpłatny przejazd, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), nocleg oraz ubezpieczenie.

3. Ramowy program wyjazdu:

Spotkania z Wnioskodawcami oraz poznanie efektów realizacji projektów dofinansowanych z programu EFRROW 2014-2020, zrealizowanych przez stowarzyszenia, podmioty gospodarcze jaki i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru działania LGD Puszcza Knyszyńska i Suwalsko – Sejneńska LGD. Dzięki prezentacji projektów grupa docelowa zapozna się z ciekawymi rozwiązaniami, które z powodzeniem będzie można wdrożyć w Gminie Dobrzyniewo Duże.

4. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu.

W wyjeździe będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże, w szczególności: członkowie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże lub ich przedstawiciele, rolnicy, właściciele gospodarstw (w tym agroturystycznych); pracownicy gminy lub jednostek JST z obszaru Gminy Dobrzyniewo Duże, radni gminy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele LGD Puszcza Knyszyńska. Wyjazd przewidziany jest dla 32 uczestników.

5. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę przynależność do w/w grupy docelowej. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu na mniej niż 4 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Gmina Dobrzyniewo Duże,
ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (wówczas decyduje data wpływu do sekretariatu, a nie data nadania) lub na e-mail kancelaria@dobrzyniewo.pl (skan podpisanego zgłoszenia; oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym) w terminie do 17.08.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy [DOCX, 313KB]

Warsztaty umożliwią poznanie rożnych form przedsiębiorczości podejmowanych na obszarach wiejskich, które mogą stać się szansą na rozwój dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże.

Warsztaty:

W ramach projektu zostanie zrealizowanych pięć warsztatów, dotyczących:

  • produkcji kosmetyków naturalnych,
  • profilaktyki raka piersi,
  • fotografii i stylizacji,
  • wizażu,
  • pisania wniosków o przyznanie pomocy.

Warsztaty poprowadzą m.in. podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości oraz specjaliści ds. wdrażania środków unijnych.

Uczestnicy warsztatów poznają różne formy i możliwości podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz korzyści z nich płynące. Zostaną zainspirowani, zdobędą nowe umiejętności i doświadczenia z zakresu aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości w oparciu m.in. o produkty i usługi lokalne. Zwiększy to w sposób znaczący zainteresowanie wdrażaniem różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

1. Organizator warsztatów – Gmina Dobrzyniewo Duże – zapewnia bezpłatny udział, wyżywienie (przerwa kawowa i obiad).

2. Punkty programu warsztatów:

Ramowy program warsztatów z produkcji kosmetyków naturalnych:

1. Kosmetyki naturalne i kosmetyki drogeryjne,

2. Prawidłowa pielęgnacja skóry twarzy i ciała,

3. Naturalne składniki dostępne w najbliższym otoczeniu, które można wykorzystać przy produkcji kosmetyków;

4. Stworzenie z lokalnych surowców,  min. 2 naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała.

Ramowy program warsztatów fotograficzno-stylizacyjnych:

1. Wstęp: co nieco o fotografii.

2. Fotografia portretowa: zasada trójpodziału, głębia ostrości, światło.

3. Sprzęt, miejsce i temat zdjęć: przykłady stylizacji biznesowych, wiktoriańskich, edwardiańskich, z okresu dwudziestolecia międzywojennego, baśniowych, futurystycznych.

4. Jak zrobić dobre zdjęcie telefonem komórkowym.

5. Tajniki stylizacji – dobór kostiumów, dodatków, biżuterii i mini sesja fotograficzna.

Ramowy program warsztatów wizażu:

1. Przegląd kosmetyków u uczestniczek.

2. Omówienie niezbędnych narzędzi do wykonania makijażu.

3. Poznanie swojego kształtu twarzy, rozstaw oczu.

4. Dobieranie podkładu.

5. Konturowanie twarzy.

6. Rozświetlenie twarzy.

7. Utrwalenie makijażu.

8. Makijaż oka na dzień (biznesowy)

9. Pomadka- nude czy czerwień (co wypada w makijażu biznesowym)

Ramowy program warsztatów dotyczących profilaktyki raka piersi:

1. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi”.

2. Program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Dobrzyniewa.

Ramowy program pisania wniosków o przyznanie pomocy:

1. Założenia i korzyści płynące z PROW.

2. Gdzie i jak starać się o środki z PROW. 

3. Instrukcja, wniosek o przyznanie pomocy.

4. Instrukcja, wniosek o płatność.

3. Wymogi dotyczące uczestników warsztatu.

W warsztatach będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże, w szczególności: członkowie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże lub ich przedstawiciele, rolnicy, właściciele gospodarstw (w tym agroturystycznych); pracownicy gminy lub jednostek JST z obszaru Gminy Dobrzyniewo Duże, radni gminy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele LGD Puszcza Knyszyńska.

4. W kwalifikacji uczestników warsztatów brane będą pod uwagę przynależność do w/w grupy docelowej. Pierwszeństwo udziału mają osoby po raz pierwszy korzystające ze wsparcia w ramach operacji. Następnie o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do warsztatu na mniej niż 2 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.

Skip to content