piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

25 cze, 2024, 13:14 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Na podstawie Zarządzenia Nr 11/24 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże

Planowany porządek Zebrań Wiejskich:

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
  2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku Zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w poprzedniej kadencji.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  7. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej,
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest obecność, co najmniej 30% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. O ile w wyznaczonym terminie nie uczestniczy wymagana ilość mieszkańców sołectwa wybory przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu.

Zapraszamy mieszkańców sołectw do udziału w Zebraniach Wiejskich.

Zarządzenie i harmonogram Zebrań Wiejskich:

Skip to content