niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Tereny inwestycyjne – trzeci przetarg
Sprzedaż nieruchomości gminnych

Tereny inwestycyjne – trzeci przetarg

6 cze, 2024, 15:12 | Aktualności, Gmina, Społeczne, Ważne

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/9 o pow. 0,7376 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (RIIIb-0,0202, RIVb-0,7174), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2024/06/05/trzeci-przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialka-fasty/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. W części nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem RU- pod obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych (dotyczy tylko użytku RIIIb). (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, w części przylega do drogi gruntowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 1 865 200 zł netto + 23%VAT

Skip to content