piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Konferencja – relacja
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Konferencja – relacja

31 maj, 2024, 11:37 | Aktualności, Kultura, Społeczne

„Perspektywy rozwoju turystyki ekologicznej i ochrony przyrody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”

Konferencja realizowana przez Gminę Dobrzyniewo Duże w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo w ramach projektu „Promocja turystyki i ochrony przyrody w gminie Dobrzyniewo Duże w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną” odbyła się 28 maja 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Letnikach.

Wzięli udział: pracownicy samorządowi, radni, sołtysi, lokalni liderzy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcy z branży turystycznej, lokalne media, członkowie Młodzieżowej Rady Gminy oraz Gminnej Rady Seniorów.

Celem konferencji jest zaprezentowanie, perspektyw i zainicjowanie planów rozwoju turystyki oraz ochrony przyrody na terenie gminy.

Przedstawiono następujące prezentacje:

„Rozwój turystyki na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w kontekście wymogów przyrody” – Joanna Kurzawa – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

„Zasoby przyrodnicze gminy Dobrzyniewo Duże i ich ochrona w kontekście rozwoju turystyki” – Dan Wołkowicki – katedra Środowiska Leśnego, Instytut Nauk Leśnych, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

„Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz infrastruktury turystycznej Gminy Dobrzyniewo Duże w tworzeniu zintegrowanej sieci szlaków turystycznych” – Sławomir Halicki – właściciel firmy „Sławomir Halicki usługi turystyczne”, projektant szlaków turystycznych, autor map i przewodników turystycznych.

Prof. Adam Czesław Dobroński zaprezentował książkę „Almanach dobrzyniewski”.

Skip to content