piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Tereny inwestycyjne – działki na sprzedaż
Sprzedaż nieruchomości gminnych

Tereny inwestycyjne – działki na sprzedaż

5 sty, 2024, 14:35 | Aktualności, Gmina, Społeczne, Ważne

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/1 o pow. 0,7068 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (N-0,0323, RIVb-0,3657, RV-0,2780, RVI-0,0308), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną. W północnej części działki nr 481/1 – linia energetyczna średniego napięcia

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 1 838 000 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/2 o pow. 0,7285 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (N-0,0493, RIVb-0,0126, RV-0,1071, RVI-0,5595), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.
W części działek ozn. nr 481/2 i nr 481/3 znajduje się pas technologiczny linii energetycznej napowietrznej wysokiego napięcia

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 1 904 100 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/3 o pow. 0,7325 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (N-0,0093, RIVb-0,3464, RV-0,2991, RVI-0,0777), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną. W części działek ozn. nr 481/2 i nr 481/3 znajduje się pas technologiczny linii energetycznej napowietrznej wysokiego napięcia

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 1 904 500 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/4 o pow. 0,3135 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (RIVb-0,2636, RV-0,0499), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 830 100 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/5 o pow. 0,3133 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (RIVb-0,1710, RV-0,1423), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 820 300 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/6 o pow. 0,3132 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (RIVb-0,2361, RV-0,0771), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 820 100 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/7 o pow. 0,3130 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (RIVa-0,1255, RIVb-0,1875), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 819 600 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/8 o pow. 0,6252 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (RIVa-0,6252), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 1 635 600 zł netto + 23%VAT

Nieruchomość ozn. nr geod. 481/9 o pow. 0,7376 ha położona w obrębie Fasty przy ul. Południowej

Oznaczenie w egib: (RIIIb-0,0202, RIVb-0,7174), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00074967/3 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Link do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym – https://dobrzyniewo.pl/aktualnosci/2023/12/11/przetarg-pisemny-nieograniczony-dzialki-fasty-ul-poludniowa/

Przeznaczenie: objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej), przyjętym uchwałą Nr LXII/573/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 4705). Na rysunku planu oznaczone są symbolem 1P,U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. W części nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem RU- pod obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych (dotyczy tylko użytku RIIIb). (link: https://sip.gison.pl/dobrzyniewoduze ).

Uzbrojenie: Wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny na światłowód i energetykę. W sąsiedztwie przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, w związku z tym istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości wymagających większego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dojazd: Dojazd ul. Leśną i ul. Południową, które są drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, w części przylega do drogi gruntowej. W odległości 800 m na zachód przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S19.

Sąsiedztwo: Brak zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie. W odległości około 300 m pojedyncze siedliska rolnicze (zabudowa zagrodowa), a około 500 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne.

Cena wywoławcza: 1 865 200 zł netto + 23%VAT

Skip to content