piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na wyjazd studyjny
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Zaproszenie na wyjazd studyjny

14 sie, 2023, 22:49 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektuSZUKAMY INSPIRACJI: NABYWAMY WIEDZĘ – WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA”

Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektu „SZUKAMY INSPIRACJI: NABYWAMY WIEDZĘ – WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA”.

Projekt „SZUKAMY INSPIRACJI: NABYWAMY WIEDZĘ – WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, wzrost wiedzy i zaangażowania uczestników wyjazdu studyjnego oraz warsztatów poprzez poznanie dobrych praktyk, które zaktywizują i pokażą możliwości różnych form aktywności na terenach wiejskich, zachęcą do podejmowania inicjatyw wpływających na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu oraz zainspirują do realizacji nowych inwestycji.

W projekcie przewidziano dwie formy realizacji operacji: wyjazd studyjny oraz warsztaty. Obowiązuje oddzielna rekrutacja na każdą formę.

Wyjazd studyjny:

Wyjazd ma na celu poznanie i zgromadzenie dobrych praktyk w zakresie wspierania włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich m.in. poprzez poznanie projektów dofinansowanych z EFRROW 2014-2020, przedstawiających różne formy aktywności oraz inwestycji na terenach wiejskich.

1. Termin wyjazdu: 24-26 sierpnia 2023 r.

2. Organizator wyjazdu – Gmina Dobrzyniewo Duże – zapewnia bezpłatny przejazd, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), nocleg oraz ubezpieczenie.

3. Program wyjazdu obejmuje spotkania z Beneficjentami oraz poznanie efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFRROW 2014-2020, zrealizowanych przez stowarzyszenia, podmioty gospodarcze jaki i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru działania LGD Puszcza Knyszyńska i Suwalsko – Sejneńskiej LGD.

4. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu.

W wyjeździe będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże, w szczególności: członkowie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże lub ich przedstawiciele, rolnicy, właściciele gospodarstw (w tym agroturystycznych); pracownicy gminy lub jednostek JST z obszaru Gminy Dobrzyniewo Duże, radni gminy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele LGD Puszcza Knyszyńska. Wyjazd przewidziany jest dla 32 uczestników.

5. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę przynależność do w/w grupy docelowej. Pierwszeństwo udziału mają osoby po raz pierwszy korzystające ze wsparcia w ramach operacji. Następnie o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu na mniej niż 2 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć na adres: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (wówczas decyduje data wpływu do sekretariatu, a nie data nadania) lub na e-mail kancelaria@dobrzyniewo.pl (skan podpisanego zgłoszenia; oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym) w terminie do 21.08.2023 r. do godziny 12.00.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.

Skip to content