niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Żłobek w Dobrzyniewie Dużym – wszczęcie postępowania
Podpis + logo gminy

Żłobek w Dobrzyniewie Dużym – wszczęcie postępowania

27 cze, 2023, 12:32 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 27 czerwca 2023 r.

IPG.6733.18.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Żłobka w Dobrzyniewie Dużym, w obrębie działek o numerach geod. 83/1, 83/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content