niedziela, 01.10.2023

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 01.10.2023

Strona główna » Aktualności » kanalizacja Fasty, ul. Wiosenna
Podpis + logo gminy

kanalizacja Fasty, ul. Wiosenna

13 cze, 2023, 10:26 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 13 czerwca 2023 r.

IPG.6733.16.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 169/59, 354, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Skip to content