poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie ws rozbudowy stacji retransmisyjnej Krynice
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie ws rozbudowy stacji retransmisyjnej Krynice

7 cze, 2023, 10:03 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 7 czerwca 2023 r.

IPG.6733.17.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie nadawczej stacji retransmisyjnej na istniejącym obiekcie, w obrębie działki o numerze geod. 30/2, położonej w miejscowości Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie.

Skip to content