poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże

9 maj, 2023, 13:12 | Aktualności, Inwestycje, Społeczne

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-IZ.00-20-003/22 pn. „Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0072/22-00 zawartej w dniu 28.04.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lider:

Gmina Dobrzyniewo Duże

Cel projektu:

Zapewnienie możliwości elektronicznej realizacji spraw urzędowych przez mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże

Okres realizacji projektu:

28.04.2023 r. – 22.12.2023 r.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie 12 e-usług skierowanych do mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże:

a) o stopniu dojrzałości 5:

1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych.

4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych.

5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych.

6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych.

7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych.

8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Generowanie w Portalu Mieszkańca faktur z tytułu opłaty za zużycie wody.

b) o stopniu dojrzałości 4:

1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP.

2. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji.

3. Zgłoszenie zużycia wody.

Zasadniczy trzon dostarczonego rozwiązania stanowić będzie modernizacja istniejącego i funkcjonującego w gminie systemu dziedzinowego do obsługi podatków i opłat lokalnych z księgowością zobowiązań (zwanego dalej SD) z elektronicznymi usługami publicznymi dostępnymi poprzez Portal Mieszkańca.

Inwestycja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników:

a) produktu:

1) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 12 szt.;

2) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.;

3) Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 10 osób;

4) Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego – 1 szt.;

b) rezultatu:

1) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 8 200 szt./rok.

Projekt będzie realizowany w ramach typu projektu a) oraz e)

Koszty realizacji projektu:

Ogółem: 644 298,25 PLN

Kwalifikowalne: 644 298,25 PLN

Dofinansowanie: 547 653,51 PLN

Skip to content