środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Świadectwa charakterystyki energetycznej
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Świadectwa charakterystyki energetycznej

26 kwi, 2023, 15:17 | Aktualności, Społeczne

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy o świadectwa energetyczne, informujemy że dnia 28 kwietnia 2023r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego.

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel lub zarządca budynku lub jego części będzie musiał przekazać nabywcy lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotu transakcji (tj. budynku lub lokalu).

Do tej pory przepisy wymagały sporządzenia świadectwa energetycznego w przypadku najmu lub sprzedaży ale rzadko były one przekazywane. Wystarczył w akcie notarialnym lub umowie najmu zapis, że odpowiednio nabywca lub najemca wyrazili zgodę na brak tego dokumentu i tym samym wyłączano konieczność jego posiadania.

Po wspomnianej nowelizacji nie będzie takiej możliwości. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania dokumentu. Oznacza, to że od 28 kwietnia 2023r. każda umowa kupna-sprzedaży bądź najmu nieruchomości musi zawierać świadectwo energetyczne (przy zawarciu umowy najmu, najemca ma dostać kopię świadectwa). Fakt otrzymania dokumentu powinien być odnotowany w akcie notarialnym lub umowie najmu. Za nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi kara w wysokości do 5000 zł.

Ustawa nie nakłada obowiązku sporządzania świadectw energetycznych dla istniejących budynków lub lokali, które są wykorzystywane na własny użytek.

W przypadku nowowybudowanych budynków od 28 kwietnia 2023r. świadectwo energetyczne należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten nie dotyczy domów do 70 m 2..

Świadectwo charakterystyki jest ważne przez 10 lat, chyba że w okresie od jego sporządzenia prowadzone były roboty budowlano- instalacyjne, które zmieniły dotychczasową charakterystykę energetyczną budynku lub jego części. W praktyce oznacza to np. prace związane z wymianą okien, dachu, docieplenie elewacji budynku. Jeśli świadectwo już zostało sporządzone, należy podać zawarte w nim dane, w tym roczne zapotrzebowanie na energię, w ogłoszeniach o sprzedaży lub najmie nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że funkcjonują różne określenia na świadectwo charakterystyki energetycznej: certyfikat energetyczny, paszport energetyczny, świadectwo energetyczne i w każdym przypadku chodzi o ten sam dokument.

Świadectwa mogą być sporządzone przez osoby do tego uprawnione. Można to sprawdzić w centralnym rejestrze pod adresem: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  (Dz. U. 1994, Nr.89, poz. 414).

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

Skip to content