środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie sieć wod. Fasty
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie sieć wod. Fasty

28 mar, 2023, 10:20 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 28 marca 2023 r.

IPG.6733.7.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działki o numerze geod. 126/8, położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Skip to content