niedziela, 01.10.2023

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 01.10.2023

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie sieć wod. D. Duże
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie sieć wod. D. Duże

9 mar, 2023, 09:24 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 9 marca 2023 r.

IPG.6733.6.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 469/2, 469/1, 339, 410/8, 411/12, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Skip to content