sobota, 24.02.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 24.02.2024

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne SUMP BOF
Ankieta - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne SUMP BOF

2 sty, 2023, 15:25 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Firma VIA VISTULA wraz ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowuje dla Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który wskaże kierunki oraz możliwości działań i rozwoju systemu transportowego w obszarze BOF, co przełoży się na poprawę funkcjonowania systemu transportowego, w tym podróży alternatywnymi do samochodu osobowego, środkami transportu.

Konsultacje trwają od 20 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.

Co konsultujemy?

Opracowaliśmy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który jest wynikiem analizy wielu czynników. W ramach prac wykonano Diagnozę stanu istniejącego, badania ruchu drogowego i rowerowego, a także przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. Wynikiem dalszych prac jest Opracowanie scenariuszy i wariantów planowania SUMP, które zawierają możliwości rozwoju systemu transportowego w trzech scenariuszach, które były dyskutowane i oceniane przez zespół interesariuszy. Kolejnym krokiem była Identyfikacja działań i plan wdrożenia, który zawierał pakiet działań możliwych do podjęcia do roku 2028 i 2035 wraz z propozycją harmonogramu i priorytetu ich wdrażania. Efektem końcowym jest dokument Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zawiera wyciąg ze wcześniejszych raportów wraz z rekomendacjami w uproszczonej, zwięzłej formie. Komponentem końcowym jest opracowana do dokumentu jest Prognoza oddziaływania na środowisko, która zawiera opis aspektów środowiskowych

Przeczytaj:

 • Diagnoza stanu istniejącego
 • Scenariusze i warianty planowania
 • Identyfikacja działań i plan wdrożenia
 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Jakie uwagi można zgłaszać?

Podczas konsultacji chcemy:

 • Zebrać opinie na temat zaproponowanych przez nas działań i kierunków rozwoju systemu transportowego w obszarze BOF
 • Znaleźć nowe pomysły na działania usprawniające system transportowy, w tym na nowe linie autobusowe, nowe ciągi piesze i rowerowe lub inne działania mobilnościowe jak uruchomienie systemu roweru miejskiego (Biker) w nowych obszarach
 • Poznać opinię gdzie i czy należy inwestować w infrastrukturę dla transportu publicznego, ruchu pieszych i rowerów

Jakiego terenu dotyczą konsultacje?

Białostocki Obszar Funkcjonalny tworzą gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych.

Co po konsultacjach?

Efekty konsultacji zostaną zestawione w Raporcie z konsultacji społecznych, gdzie każda uwaga i wniosek przekazany nam będzie opublikowany wraz z odpowiedzią w zakresie jej uwzględnienia w dokumencie lub nie – w zależności od stopnia złożoności oraz poziomu oddziaływania na dokument. Uwagi zgodne z metodyką SUMP i założeniami dokumentu będą wprowadzone do dokumentów i posłużą do opracowania finalnej wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

 • Podczas spotkań on-line
  • 3 stycznia (wtorek) o 18:00
  • 4 stycznia (środa) o 18:00
  • Na platformie Microsoft Teams – można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją
 • Podczas spotkania informacyjnego
  • 11 stycznia (środa) o 17:00
  • W hotelu IBIS Styles przy al. Piłsudskiego 25 w Białymstoku
 • Wysyłając swoją opinię i uwagi
  • W okresie 20 grudnia 2022 – 20 stycznia 2023
  • wykorzystując formularz konsultacyjny: https://forms.gle/ucdCPiNxKrxrpZQY6

Więcej informacji można pozyskać u Wykonawcy planu, telefonicznie lub e-mailowo: 781-140-405 oraz office@viavistula.pl.

Skip to content