wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Podpisano umowę o dofinansowanie
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Podpisano umowę o dofinansowanie

28 paź, 2022, 09:05 | Aktualności, Inwestycje, Społeczne

Logo Unii Europejskiej, Logo LEADER, Logo LGD Puszcza Knyszyńska, Logo PROW 2014-2020

Gmina Dobrzyniewo Duże informuje, iż w dniu 26.10.2022r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 01220-6935-UM1011783/22 dotyczące zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże” na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów i wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski. Realizacja operacji będzie współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez altan w miejscowości Gniła i Leńce wpisujący się w główne założenie dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Zgodnie z założeniami projektowymi wyłoniony wykonawca winien wykonać dostawę wraz z montażem dwóch alta drewnianych wraz z wyposażaniem w stoły i ławy drewniane. Dodatkowo w zakresie prac uwzględniano utwardzenie nawierzchni kostką betonową typu „polbruk” pod altanką.

Jesteśmy przekonani, iż budowa powyższej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przyczyni się do znacznego wzrostu liczby osób korzystających z powyższego obiektu, jak również pozostałych obiektów położonych na terenie całej gminy.

Zakładana wartość kosztów operacji zgodna z zapisami umowy wynosi 98.000,00zł, zaś wartość dofinansowania kształtuje się na poziomie 62.357,00zł.

Skip to content