piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

25 paź, 2022, 11:20 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 25 października 2022 r.

IPG.6733.21.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN, linii kablowych nN, linii napowietrznej nN, stacji kontenerowych SN, złącz kablowych nN, na obszarze działek o numerach geod. 15/13, 15/15, 16/9, 17/15, 18/12, 18/11, 19/1, 20/1, 21/5, 22/5, 22/8, 23/8, 23/11, 24/7, 24/8, 25/1, 26/1, 26/2, 27/4, 28/9, 28/10, 29/6, 30/7, 31/5, 32/8, 33/7, 33/8, 34/7, 34/9, 34/15, 34/12, 35/2, 36/13, 36/14, 36/15, 37/4, 38/6, 38/8, 38/11, 39/11, 39/15, 39/13, 40/7, 40/6, 40/8, 41/1, 42/8, 42/3, 42/6, 43/1, 43/8, 44/14, 44/15, 44/18, 44/19, 44/30, 44/5, 44/13, 44/7, 45/7, 45/8, 46/3, 47/16, 47/17, 47/13, 47/28, 47/24, 47/22, 48/5, 48/6, 49/3, 52/4, 52/6, 330/3, 52/9, 53, 281, 154/3, 154/12, 154/1, 153/5, 31/10, 30/10, 29/7, 29/8, 310/2, 310/1, 28/7, 27/5, 26/10, 28/12, 28/11, 27/6, 26/9, 26/6, 26/7, 25/17, 25/18, 25/15, 24/13, 262/19, 54/2, 54/3, 54/4, 55/3, 56/31, 56/56, 56/26, 56/42, 56/43, 56/45, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 51/7, 56/24, 56/19, 56/18, 56/36, 56/49, 56/48, 202/53, 357, 202/37, 202/54, 202/35, 202/55, 202/58, 202/67, 202/59, 287, 202/57, 285, 202/9, 202/45, 202/27, 51/30, 51/36, 51/40, 311, 51/8, 276, 165/165, 165/172, 165/169, 42/5, 44/27, 44/28, położonych w obrębie geod. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, na podstawie art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Skip to content