poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » LGD Puszcza Knyszyńska – nabory

LGD Puszcza Knyszyńska – nabory

12 paź, 2022, 09:37 | Aktualności, Gmina, Inwestycje, Społeczne

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 6 naborów wniosków:

Jeden nabór w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  1. Nabór nr 6/2022 – w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.
Notatka-LGD-UG-NABOR-6_2022

Jeden w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Nabór nr 7/2022 – w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Notatka-LGD-UG-NABOR-7_2022

Oraz

Cztery nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. NABÓR NR 8/2022 w ramach przedsięwzięcia I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Notatka-LGD-UG-NABOR-8_2022

  1. NABÓR NR 9/2022 w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Notatka-LGD-UG-NABOR-9_2022

  1. NABÓR nr 10/2022 w ramach przedsięwzięcia III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Notatka-LGD-UG-NABOR-10_2022

  1. NABÓR nr 11/2022 w ramach przedsięwzięcia III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Notatka-LGD-UG-NABOR-11_2022

Wnioski w w/w naborach będzie można składać od 14 do 28 października 2022r.
Więcej informacji w załącznikach i na www.puszczaknyszynska.org

Skip to content