wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

3 paź, 2022, 15:41 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 3 października 2022 r.

IPG.6733.23.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i sieci rozdzielczej wodociągowej, na obszarze działek o numerach geod. 289/1, 289/8, 285, 254,  położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, a także na obszarze działek o numerach geod. 68/3, 69/1, położonych w obrębie geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content