sobota, 24.02.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 24.02.2024

Strona główna » Aktualności » Nowa infrastruktura wodno-ściekowa
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Nowa infrastruktura wodno-ściekowa

9 wrz, 2022, 12:45 | Aktualności, Gmina, Inwestycje

Na podstawie umowy 00027-65150-UM1000095/19 z dnia 30 stycznia 2020r.,
aneksu nr 1 z dnia 01 lutego 2021r. oraz aneksu nr 2 z dnia 31 sierpnia 2021r.
w dwóch etapach zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne
pn: „Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych
oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki”. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie
w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Celem realizacji operacji była poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzyniewo Duże poprzez budowę stacji uzdatniania wody oraz budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki, co wpłynie na poprawę jakości wody oraz wyeliminowanie niebezpieczeństwa skażenia środowiska.
Łączna kwota pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła 1 355 318zł.

Tablica informacyjna zgodnie z wymogami księgi wizualizacji
Skip to content