sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Zmiana godzin pracy Urzędu
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Zmiana godzin pracy Urzędu

27 cze, 2022, 14:54 | Aktualności, Gmina

ZARZĄDZENIE NR Or.120.35.2022

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz 994 z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże w okresie od dnia 28 czerwca 2022 do dnia 1 lipca 2022 r.

§2. Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym w dniach od dnia 28 czerwca 2022 do dnia 1 lipca 2022r. będzie czynny w następujących godzinach:

a) 28.06.2022-1 lipca 2022 od godz. 7.00 do godz. 14.00

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech  Cybulski

Skip to content