środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

24 cze, 2022, 14:22 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 czerwca 2022 r. 

IPG.6733.15.2022

O B W I E S Z C Z E N I E 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Bohdan, w obrębie działek o numerach geod. 185/1, 185/14, 185/7, położonych w miejscowości Bohdan, obręb geod. Letniki – Bohdan – Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content