poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

6 cze, 2022, 11:05 | Aktualności, Gmina, Kultura

Na podstawie Art.19a ust 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) zamieszczamy ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Zakup materiału i uszycie sukienek z motywem ludowym dla członkiń KGW” złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Obrubnikach Misz Masz.

Informujemy o zamiarze zlecenia ww. zadania publicznego w trybie Art. 19a. ust 1. ww. ustawy, to jest z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na postawie Art.19a ust 4.ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

Oferta_KGW_Obrubniki

Skip to content