sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie
Sprzedaż nieruchomości gminnych

Ogłoszenie

22 kwi, 2022, 11:38 | Aktualności, Gmina, Inwestycje

Zarządzenie Nr 259/22

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1.

1. Wyznaczam na dzień 27 maja 2022 r. czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyniewo Duże ozn. nr geod. 31/1 o pow. 0,2460 ha położonej w obrębie Dobrzyniewo Kościelne.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości określonej w §1 w następującym składzie:

1)  Magdalena Bernatowicz – przewodnicząca komisji,

2) Anna Szeligowska – członek komisji,

3) Elwira Żmiejko – członek komisji.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji przetargowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zarz_259_22_iv_przetarg_zal_1

Skip to content