niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Informacja
Tablica korkowa z napisem informcja i przypiętą żółtą kartk z żarówką

Informacja

22 kwi, 2022, 11:28 | Aktualności, Gmina, Inwestycje

Zarządzenie Nr 260/22

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXVI/106/08 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 234 poz. 2408), zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość składającą się z działek ozn. nr geod 572 o pow.
0,32 ha, nr 575 o pow. 0,13 ha i nr 586 o pow. 0,45 ha (łączna powierzchnia 0,90 ha) położonej
w obrębie Pogorzałki.

§2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zarz_przezn_dzierz_2022_zal_1

Skip to content