sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

11 kwi, 2022, 15:29 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 11 kwietnia 2022 r.  

IPG.6733.9.2022

O B W I E S Z C Z E N I E 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 1905, 508/4, 508/5, 281, 507/3, 505/1, 504/1, 503/1, 499/1, 498/4, 495/1, 494/1, 493/1, 492/1, 491/1, 489/1, 488/1, 487/1, 484/4, 533/1, 464/1, 463/1, 461/1, 460/1, 459/1, 458/3, 457/3, 456/3, 455/1, 453/4, 452/3, 451/3, 450/1, 449/1, 447/1, 445/3, 444/3, 443/3, 442/1, 441/1, 440/1, 439/3, 438/1, 437/1, 436/1, 435/1, 433/1, 432/1, 431/1, 430/3, 430/5, 429/3, 428/3, 427/4, 426/4, 425/4, 424/4, 282/1, 286/1, 285/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/3, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 301/1, 303/1, 257/1, 304/1, 306/1, 308/3, 309/1, 310/3, 311/3, 312/1, 230/3, 313/1, 314/8, 315/10, 1774/18, 1774/16, 1774/14, 321/3, 322/1, 323/3, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 250/3, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content