sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

11 kwi, 2022, 15:27 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 11 kwietnia 2022 r.  

IPG.6733.8.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 281, 326/1, 327/1, 328/1, 329/5, 329/7, 330/1, 331/1, 332/1, 234/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/9, 337/7, 230/5, 230/3, 229/6, 229/2, 229/7, 2/2, 84/9, 84/8, 83/1, 83/2, 2/1, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content