środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Handel produktami lokalnymi
Tablica korkowa z napisem informcja i przypiętą żółtą kartk z żarówką

Handel produktami lokalnymi

24 mar, 2022, 08:49 | Aktualności, Społeczne

1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290), której celem jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Handel odbywać się będzie przy stadionie gminnym ul. Ełcka 34
w Dobrzyniewie Dużym (działka ozn. nr geod. 586/10):

w piątki w godzinach od 700 do 1500
w soboty w godzinach od 700 do 1500

Przedmiotem handlu mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/369/22 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2022 w sprawie wyznaczania miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia tego handlu (Dz. U. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 991):

 1. Rolnicy i ich domownicy prowadzący sprzedaż w wyznaczonym miejscu zobowiązani są do zajmowania wyłącznie powierzchni wyznaczonej do handlu oraz zachowania dojazdu na teren stadionu gminnego.
 2. Handel może odbywać się:
 • z ręki, kosza lub rozstawionego straganu, 
 • z pojazdów.
 1. Uprawnienie do prowadzenia handlu zobowiązani są w szczególności do:
 • przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,
 • zachowanie czystości w obrębie zajmowanego stanowiska  zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej zakończeniu,
 • umieszczenia w sposób widoczny ceny oferowanych produktów i wyrobów.

Handel może prowadzić:

 1. rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 2. domownik – osoba bliska rolnikowi, która:
 • ukończyła 15 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
uchwala_nr_xliii36922_25022022

Skip to content