wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Dotacje na przydomowe oczyszczalnie
Tablica korkowa z napisem informcja i przypiętą żółtą kartk z żarówką

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie

24 mar, 2022, 08:18 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”.

Wojciech Cybulski – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustala się termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy: od 10 kwietnia 2022 roku do 29 czerwca 2022r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Regulaminie oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże pok. 1 w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Białostocka 23, I piętro oraz na stronie internetowej www.dobrzyniewo.pl

UWAGA!!! Dotacja nie obejmuje dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków opierającej się na systemie osadników gnilnych z drenażem rozsączającym.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  1. być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku,
  2. zawierać załączniki wymagane i wskazane we wniosku,
  3. spełniać wymogi określone w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
  4. być sporządzony w języku polskim,
  5. być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym.

Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Skip to content