piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Indywidualne rachunki bankowe

Indywidualne rachunki bankowe

19 sty, 2022, 14:38 | Aktualności, Gmina

W celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków, dla każdego Odbiorcy zostały utworzone w banku indywidualne numery rachunków bankowych służących do dokonywania wpłat z ww. tytułu.

Numery tych rachunków po raz pierwszy pojawią się na fakturach w styczniu 2022 roku.

Informacja o zmianie rachunku bankowego będzie dołączona do faktur za IV kw. 2021 roku wystawionych w 2022 roku.

Uwaga: cyfry w indywidualnym rachunku bankowym od cyfry 3-ej do cyfry 14-ej to zawsze : „8060 0004 9204

Do faktury będzie dołączony formularz bankowego dowodu wpłaty.

Dowód ten może zostać wykorzystany przez podatnika do dokonana zapłaty faktury lub opłaty w banku lub u innego operatora.

Ważne: Zapłata za fakturę przez Odbiorcę na inny niż nadany rachunek bankowy (np. innego właściciela nieruchomości) może skutkować tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego odbiorcy, gdyż system informatyczny będzie przypisywał płatności automatycznie, identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych lecz po indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.

Skip to content