sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3 sty, 2022, 15:24 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 3 stycznia 2022 r.

 

 

IPG.6733.58.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową oraz infrastrukturą towarzyszącą w obszarze działek o numerach geodezyjnych 143/9, 199/11, 199/18, 199/19, 199/41, 199/43, 279/2, 279/9, 281, 282, 284/1, 284/2, 302, położonych w obrębie geod. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

 

 

Skip to content